BAN GIÁM HIỆU

 Thông tin thành viên ban giám hiệu trường tiểu học Lý Thái Tổ

Huỳnh Thị Hương

HUỲNH THỊ HƯƠNG

Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Quản lý giáo dục

Nguyễn Hồng Hạnh

NGUYỄN HỒNG HẠNH

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Thanh Tân

PHẠM THỊ THANH TÂN

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

Mai Quỳnh Nga

MAI QUỲNH NGA

Phó Bí thư Chi bộ

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

GIÁO VIÊN KHỐI LỚP 1

Đỗ Thị Hưng

ĐỖ THỊ HƯNG

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm

Đinh Thúy Quỳnh

ĐINH THÚY QUỲNH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Minh Hòa

NGUYỄN MINH HÒA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Hiếu

NGUYỄN THỊ HIẾU

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thị Hồng Thương

TRẦN THỊ HỒNG THƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Lệ

PHẠM THỊ LỆ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Hoàng Hà My

PHẠM HOÀNG HÀ MY

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phan Thị Hồng Nhung

PHAN THỊ HỒNG NHUNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

GIÁO VIÊN KHỐI LỚP 2

  Thông tin Giáo viên khối lớp 2 trường tiểu học Lý Thái Tổ

Nguyễn Thị Hạnh

NGUYỄN THỊ HẠNH

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Thu Ngân

NGUYỄN THỊ THU NGÂN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Thạc sĩ Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Quỳnh Anh

NGUYỄN QUỲNH ANH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Phương Anh

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phan Thị Thoan

PHAN THỊ THOAN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Diệu Linh

TRẦN DIỆU LINH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Mai

NGUYỄN THỊ MAI

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Hoàng Thùy Linh

HOÀNG THÙY LINH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thị Hạnh

ĐỖ THỊ HẠNH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thu Nga

NGUYỄN THU NGA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Hằng Nga

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

Phùng Thị Ngoan

PHÙNG THỊ NGOAN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục tiểu học

GIÁO VIÊN KHỐI LỚP 3

  Thông tin Giáo viên khối lớp 3 trường tiểu học Lý Thái Tổ

Trần Kim Quế

TRẦN KIM QUẾ

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thị Thật

ĐỖ THỊ THẬT

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Diệp Phương

ĐỖ DIỆP PHƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Quản Thị Thanh Huệ

QUẢN THỊ THANH HUỆ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Phương Nga

PHẠM PHƯƠNG NGA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thanh Hương

NGUYỄN THANH HƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Cao Mai Hương

NGUYỄN CAO MAI HƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Hoàng Thị Thu Hiền

HOÀNG THỊ THU HIỀN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Vũ Thu Vân

VŨ THU VÂN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Cao Thị Diệp

CAO THỊ DIỆP

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

GIÁO VIÊN KHỐI LỚP 4

  Thông tin Giáo viên khối lớp 4 trường tiểu học Lý Thái Tổ

Phạm Thị Thanh Hà

PHẠM THỊ THANH HÀ

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Thạc sĩ Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thu Phương

NGUYỄN THU PHƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thùy Anh

TRẦN THÙY ANH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Thúy Nga

PHẠM THỊ THÚY NGA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Dịu

NGUYỄN THỊ DỊU

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Bùi Thị Hoa

BÙI THỊ HOA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Tạ Thị Hồng Lý

TẠ THỊ HỒNG LÝ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

GIÁO VIÊN KHỐI LỚP 5

  Thông tin Giáo viên khối lớp 5 trường tiểu học Lý Thái Tổ

Nguyễn Thu Hiền

NGUYỄN THU HIỀN

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Phạm Thị Bích Thủy

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thu Hằng

TRẦN THU HẰNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Nguyễn Thị Vân Khánh

NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thanh Hương

ĐỖ THANH HƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Đại học Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

Đoàn Thảo Ly

ĐOÀN THẢO LY

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

Trần Thị Minh Châu

TRẦN THỊ MINH CHÂU

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

GIÁO VIÊN TỔ TIẾNG ANH

  Thông tin Giáo viên tổ Tiếng Anh trường tiểu học Lý Thái Tổ

Chu Thị Hồng Lưu

CHU THỊ HỒNG LƯU

Giáo viên Tiếng Anh

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Phan Thị Cúc

PHAN THỊ CÚC

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Hoàng Thu Hương

HOÀNG THU HƯƠNG

Giáo viên Tiếng Anh – Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hoàn

NGUYỄN THỊ HOÀN

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

Nguyễn Thị Hường

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngoại ngữ – Chuyên ngành Tiếng Anh

Đỗ Thị  Lan Hương

ĐỖ THỊ LAN HƯƠNG

Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn

Đại học NN Hà Nội. Chuyên ngành Tiếng Anh

GIÁO VIÊN TỔ VĂN THỂ MỸ

  Thông tin Giáo viên tổ Văn Thể Mỹ trường tiểu học Lý Thái Tổ

Nguyễn Thị Nhung

NGUYỄN THỊ NHUNG

Giáo viên Âm nhạc

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân sư phạm Chuyên ngành Âm nhạc

Bùi Văn Tuyến

BÙI VĂN TUYẾN

Giáo viên Thể dục – Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất

Trần Thanh Hiếu

TRẦN THANH HIẾU

Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Cao đẳng sư phạm – Ngành Âm nhạc

Trần Thị Thu Trang

TRẦN THỊ THU TRANG

Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn

Giáo viên Âm nhạc

Mai Kiều Oanh

MAI KIỀU OANH

Giáo viên Mỹ Thuật

Trình độ chuyên môn

Cử nhân sư phạm – Ngành Âm nhạc

Nguyễn Duy Chuẩn

NGUYỄN DUY CHUẨN

Giáo viên Mỹ Thuật

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Mỹ thuật

Hoàng Ngọc Nghĩa

HOÀNG NGỌC NGHĨA

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục thể chất

Nguyễn Minh Ngọc

NGUYỄN MINH NGỌC

Phụ trách thư viện

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Báo chí – Ngành Báo chí

Tống Thị Minh

TỐNG THỊ MINH

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Công nghệ Thông tin

Hoàng Bích Châu

HOÀNG BÍCH CHÂU

Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Công nghệ Thông tin

Phạm Thị Thanh Tâm

PHẠM THỊ THANH TÂM

Giáo viên thư viện

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Mỹ thuật

Trần Thùy Giang

TRẦN THÙY GIANG

Tổng phụ trách Đội

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Âm nhạc

Hoàng Đình Khải

HOÀNG ĐÌNH KHẢI

Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm GDTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *