Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy quán triệt thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy vừa ban hành Công văn số 371/PGD-VP ngày 10/12/2018 về việc quán triệt thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

 Trong đó, công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, trên phương tiện báo chí ở một số địa phương xảy ra nhiều vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.

Trước thực trạng đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã yêu cầu các nhà trường quán triệt Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ- BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Cần phải nhận thức rõ về những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT quận cũng yêu cầu các nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên ký cam kết thực hiện tốt đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy tắc ứng xử và không có các hành vi bạo lực thể chất và tinh thần học sinh.

Xem chi tiết công văn 371/PGD-VP ngày 10/12/2018 của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về quán triệt thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/18OcQHydVG8f0ucleDdshYdpowhha1a4T/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *