Trường Tiểu học Lý Thái Tổ thực hiện công khai theo Thông tư 36 của Bộ GD-ĐT

Với mục tiêu nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật, trường Tiểu học Lý Thái Tổ thực hiện công khai các nội dung theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ban hành ngày 28/12/2017 như sau:

  1. BIỂU MẪU 5: THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2019-2020

  1. BIỂU MẪU 6: Thông báoCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2018 – 2019

III. BIỂU MẪU 7:   

                                                                                                            Thông báo 

công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2019 – 2020

  

  1. BIỂU MẪU 11- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viêncủa trường tiểu học, năm học 2019 – 2020