BAN GIÁM HIỆU

                           Thông tin thành viên ban giám hiệu trường tiểu học Lý Thái Tổ

HUỲNH THỊ HƯƠNG

Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Sư phạm – Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Quản lý giáo dục

NGUYỄN HỒNG HẠNH

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

PHẠM THỊ THANH TÂN

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

 

MAI THỊ QUỲNH NGA 

Phó Bí thư Chi bộ

Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ QLGD

Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh

 

       GIÁO VIÊN KHỐI 1

ĐỖ THỊ HƯNG

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm

ĐINH THÚY QUỲNH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

NGUYỄN MINH HÒA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN THỊ HIẾU

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

PHẠM THỊ LỆ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

PHẠM HOÀNG HÀ MY

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

PHẠM THỊ HỒNG NHUNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

GIÁO VIÊN KHỐI 2

 

NGUYỄN THỊ HẠNH

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành

 

NGUYỄN THỊ THU NGÂN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Thạc sĩ Ngành Giáo dục Tiểu học

NGUYỄN QUỲNH ANH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

TRẦN DIỆU LINH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN THỊ MAI 

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

HOÀNG THÙY LINH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

ĐỘ THỊ HẠNH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

GIÁO VIÊN KHỐI 3

Thông tin Giáo viên khối lớp 3 trường tiểu học Lý Thái Tổ

TRẦN KIM QUẾ

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

ĐỖ THỊ THẬT 

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

ĐỖ DIỆP PHƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

QUẢN THỊ THANH HUỆ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

PHẠM PHƯƠNG NGA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN CAO MAI PHƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

HOÀNG THỊ THU HIỀN

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

                   GIÁO VIÊN KHỐI 4

              Thông tin Giáo viên khối lớp 4 trường tiểu học Lý Thái Tổ

PHẠM THỊ THANH HÀ 

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Thạc sĩ Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN THU PHƯƠNG

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

TRẦN THÙY ANH 

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

PHẠM THÚY NGA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN THỊ DỊU

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

BÙI THỊ HOA

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành giáo dục Tiểu học

 

TẠ THỊ HỒNG LÝ

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

        GIÁO VIÊN KHỐI 5 

NGUYỄN THU HIỀN

Giáo viên chủ nhiệm

Khối trưởng

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

TRẦN THU HẰNG 

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học

 

NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH

Giáo viên chủ nhiệm

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sư phạm – Ngành Giáo dục Tiểu học